Adidas NMD C1

April 10, 2016 Written by Jiri Cajthaml - 1 Comment

Adidas NMD X2

Také jste neunikli současnému Nomádskému šílenství? Když nemáte Yeezy, musíte mít Nomády. Diktát současných streetových trendů je neúprosný. Je nesprorné, že Adidas poslední rok drží v ruce ty nejvyšší karty.

Sobotní realise se povedl na jedničku. Nejlepší na tom je, že původně jsem šel vyzkoušet Nike Sock Dart, které jsem měl nějakou dobu odložené. Při příchodu do shopu jsem zjistil, že cca 2 hodiny zpět proběhl in-store realise. Samozřejmě mi to nedalo a vyzkoušel jsem… Model C1 je podle mě to nejlepší, co Adidas v podobě Nomádů zatím připravil. Kotníkové provedení, minimalistický moderní design a elastický hadrový materiál spojuje ty nejlepší prvky. Zkoušel jsem již dřív pár low modelů, ale nijak mě neoslovily. Sobotní nákup tedy dopadl tak, že místo Sock Dartů jsem si odnesl NMD C1. Měl jsem štěstí, že zrovna bylo ještě dost velikostí. A výsledek? … Posuďte sami.


Did you also not escape the current Nomad madness? When you do not Yeezy must have nomads. Dictation of current street trends is inexorable. Its undoubtedly that Adidas last year, holding in his hand the highest card.

Saturday realise succeeded perfectly. The best part is that originally I was going to try Sock Nike Dart, which I had postponed for some time. On arrival with a shop, I found that about 2 hours ago ran in-store realistic. Of course I could and I tried … Model C1 to me is the best thing that Adidas as Nomad yet prepared. Ankle design, minimalist modern design and rag elastic material combines the best elements. I tried a couple of low earlier models, but not addressed to me. Saturday’s purchase thus wound up instead Sock Dart I took NMD C1. I was lucky that it was still not enough sizes. And the result? … Judge this yourself.

Adidas NMD 008

Adidas NMD 012

Adidas NMD X

Adidas NMD X3

Adidas NMD 018

Adidas NMD 005

Adidas NMD 004

Adidas NMD X4

Adidas NMD 026