THEN & NOW

August 3, 2015 Written by Jiri Cajthaml - 3 Comments

100_0050 2

Tehdá a dnes. Stejné místo, pouze rozdíl 10ti let. Doba, kdy jsem neměl ještě ani řidičák, bylo mi necelých 17 let a do maturity zbýval víc jak rok. Navíc se jednalo moje první “profi” focení, které shodou okolností mělo i zásádní vliv pro další vývoj a posun v samotném životě … otevřely se nové možnosti, nové nabídky. Taková zvláštní souhra snů, ambicí a osudu. Jak jsem tak nedávno procházel tuto sérii fotek, napadlo mě, že by byl skvělý nápad vyfotit tu samou fotku jako tehdy, a to vždy po 10ti letech. Zkrátka udělat takové časosběrné album. Ve své době tato fotka sklidila velký úspěch a je podle mě perfektním odrazem tehdejší doby, osobnosti atd. Všichni stárnem a myslím si, že toto je ideální možnost, jak vše zaznamenat. Změnilo se toho hodně. Styl, vkus, trendy, vozový park, i samotné místo kde jsme fotili. Starostí bylo méně a vše bylo přede mnou. Jsou to krásné vzpomínky … čas plyne, řeka teče … Takže za dalších 10 let opět repete.


Then and now. The same place, only a difference of 10 years. The time when I did not even have a driver’s license, it was almost 17 years and maturity remained more than a year. Moreover, this was my first “professional” photo shoot, which coincidentally also had a major impact on the further development and progress in life itself … opened up new possibilities, new offers, a strange combination of dreams, ambition and fate. As I recently went through this series of photos, I thought it would be a great idea to take pictures of the same picture as before, always after 10 years. Just do such a time-lapse album. In its time this photo was a great success and I think is a perfect reflection of the time, personality etc. Everyone is getting older and I think this is the ideal opportunity to experience everything. Has changed a lot. Style, taste, trends, fleet, and the very place where we took. Concern was less and everything was in front of me. They’re beautiful memories … time pass, river roll … well, for another 10 years again …

Superb Fináál